Športový klub polície Martin


Záujem o športovú streľbu zo  strany mládeže- vek od 10 rokov podľa vyspelosti chlapci dievčatá